No corazón do bosque PDF ð No corazón2 thoughts on “No corazón do bosque (Infantil E Xuvenil - Sopa De Libros - De 8 Anos En Diante)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No corazón do bosque (Infantil E Xuvenil - Sopa De Libros - De 8 Anos En Diante) Raquel, unha nena de dez anos, e os seus compa eiros de clase foron de excursi n en autob s aos bosques do r o Eume Al pasaron un d a marabilloso Explorando as ru nas dun mosteiro abandonado, e adentr ndose no bosque para coller casta as e levalas a casa Cando regresou, Raquel contoulles aos seus pais as aventuras, e foise esgotada para a cama Ent n escoitou uns ru dos que proced an da s a mochila, descubrindo que al hab a un homi o diminuto Un trasno chamado Derdr n, que se agochara para pasar o inverno cos homes, pois t dolos seus compa eiros desapareceran Raquel deulle de comer e agochouno entre os seus monecos, para que ningu n o descubrise Derdr n un trasno invisible ou case invisible para as persoas adultas, pero non para os nenos pequenos e os animais Derdr n tenanos de idade moi valente e decidiu salvar aos seus procurando axuda entre os humanos T dolos d as, ao deitarse, Raquel contaralle ao trasno as s as aventuras, ata fac rense moi bos amigos Nas festas de nadal, Derdr n disfr zase de Papa Noel Pero ter saudades do seu bosque, e da s a amiga Gwinlai, unha trasni a nova coa que se levaba moi ben No coraz n do bosque, o libro de Agust n Fern ndez Paz, ilustrado fermosamente por Miguelanxo Prado, unha historia de seres fant sticos, onde trasnos, aneis m xicos con poderes, seres invisibles desenv lvense sobre a atmosfera natural da fraga do Eume Como habitual nas obras de Fern ndez Paz, neste libro tam n se abordan outras cuesti ns de interese para os lectores de oito anos en diante A convivencia dentro da familia, os conflitos dentro da aula, os problemas econ micos, a amizade e a soidade, os problemas ecol xicos ou do medio ambiente O eixo do libro est constitu do, pois, polo encontro dunha nena de hoxe cun ser tan caracter stico do mundo m tico galego e tam n do peninsular e europeo como o trasno